Stings MH

Sting har gjort sitt MH. Han har nu känd mental status. Nedan syns en film från MH:t och en tabell (snodd från Fia så den ser lite konstig ut eftersom jag inte har grundplåten och kan göra den snygg som den är hos henne) där du ser Stings resultat och medel för resten av kullen.

I filmen finns tyvärr inte första leken och hanteringen. Han stod helt stilla då han blev genomkänd, han gillade det inte men accepterade det. Jag vet inte vilket stöd han fick av mig eftersom han fick tvåa, men han kanske tittade på mig någon gång, jag vet inte. Jag är i alla fall nöjd med detta, han utvecklas hela tiden.

Jag är jättenöjd med hans MH. Han visade att han är en ganska tuff kille. Förarvek, ja men mesig annars – nej. Trodde att han skulle vägra att följa med under hanteringen men det gjorde han inte. Jag trodde heller inte att han skulle lämna mig under avståndsleken, men det gjorde han. Jag trodde att han skulle bli mer rädd för overallen, men gissade att han skulle gå fram då jag gått halva sträckan och det stämde. Jag trodde också att han skulle gå fram till skramlet direkt och det gjorde han också. Men då det sköt trodde jag att han skulle släppa leksaken men det gjorde han inte. Det var så kul att gå igenom detta och jag ser redan fram emot MT 🙂 .

1a. KONTAKT Hälsning Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök.
Utförs ej inom tid.
Undviker kontakt genom att dra sig undan. Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. Sting
3,8
Intensivt kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1b. KONTAKT Samarbete Följer ej med trots flera försök att locka.
Ej genomförd inom tid.
Följer med motvilligt.
Sting
Följer med, men är inte engagerad i TL. Följer med villigt. Engagerar sig i TL.3,5 Följer med villigt. Är överdrivet engagerad i  testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1c. KONTAKT Hantering Avvisar med morrning och/eller bitförsök.
Hantering ej genomförd.
Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.
Sting (han stod själv och stod stilla)
Accepterar hantering.3,2 Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Accepterar. Svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a. LEK 1 Leklust Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Leker aktivt, startar snabbt.
Sting
4,2
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
2b. LEK 1 Gripande Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen.
Sting
4
Griper direkt, hugger föremålet i farten.
2c. LEK 1 Dragkamp Griper inte. Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot. Griper, drar emot, men släpper och tar om.
Alt. tuggar.
Sting
3,2
Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker alt. ruskar – även under den passiva delen – tills testledaren släpper.
3a. JAKT Förföljande
x 2
Startar inte/når ej fram till 1 hjul.
Sting båda ggr
Startar men avbryter innan föremålet. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.2,7
1:a jakten
Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. JAKT Gripande x 2 Nonchalerar föremåler.
Alt. springer ej fram.
Sting båda ggr
Griper ej, nosar på föremålet. 2,3
1:a jakten
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.3,5 Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.
Sting (han pep och vandrade lite)
Växlar snabbt aktiviteter under momentet.
Alt. oro under hela momentet.
5a. AVST.LEK Intresse Engageras ej av figuranten. Kontroll, avbrott förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
Sting
3,3
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. AVST.LEK Hot/agg. Visar inga hotbeteenden.
Sting
1
Visar enstaka (1-2)  hotbeteenden under momentets första del. Visar enstaka (1-2)  hotbeteenden under momentets första och andra del. Visar flera hotbeteenden under momentets första del. Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del.
5c. AVST.LEK Nyfikenhet Går ej fram till figuranten inom tid. Går fram när figuranten är aktiv på linjen. Går fram till den dolda men talande figuranten.3 Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning.
Sting (jag kan inte se någon negativ låg kroppshållning)
Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. AVST.LEK Leklust Visar inget intresse. Leker ej, men visar intresse. Leker, kan gripa försiktigt, drar ej emot.
Sting
3
Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om. Griper direkt. Drar emot, släpper ej.
5e. AVST.LEK Samarbete Engageras inte av figuranten. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.2.8 Är aktiv med figuranten, intresse även mot passiv figurant.
Sting
Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKN. Rädsla Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar.
Sting
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.3 Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKN. Hot/agg. Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden.2,5 Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Sting
Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbetenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN. Nyfikenhet Går fram efter det att overallen lagts ner/går inte fram inom tid. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid.3 Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.
Sting
Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.
Sting1,8
Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERRASKN. Kvarstående intresse Visar inget intresse. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. 1,7 Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.
Sting
Biter i eller lek mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSL. Rädsla Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar.
Sting
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.2,8 Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b. LJUDKÄNSL. Nyfikenhet Går inte fram inom tid. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.4 Går fram till skramlet utan hjälp.
Sting
7c. LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Sting1,2
Liten båge eller liten tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse Inget intresse. Sting Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle.1,7 Stannar upp. Luktar/tittar mot skramlet vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a. SPÖKEN Hot/agg. Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Sting
2,8
Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b. SPÖKEN Kontroll Enstaka kontroll därefter inget intresse/engagerar sej inte Tittar mot spökena då och då. Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott.
Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan.
Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.Sting Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.4,5
8c. SPÖKEN Rädsla Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.
Sting
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.3 Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.
8d. SPÖKEN Nyfikenhet Går fram när föraren tagit av figs huvudbonad.
Alt. går inte fram inom tid.
Går fram till fig. när föraren talar med fig och lockar på hunden. Går fram till fig. när föraren står bredvid.2,8 Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.
Sting
Går fram till fig. utan hjälp.
8e. SPÖKEN Kontakt Avvisar eller undviker kontaktförsök.
Kontakt ej tagen inom tid.
Accepterar kontakt utan att besvara den. Besvarar kontakten från figuranten.
Sting
3,3
Tar kontakt själv med figuranten. Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.
9a. LEK 2 Leklust Leker ej. Leker ej, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Leker aktivt, startar snabbt.
Sting
4,2
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b. LEK 2 Gripande Griper ej. Griper ej, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen.
Sting
4
Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Sting Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.2,3 Riktar intresset mot skytten, publiken eller annat, men återgår till aktivitet/passivitet. Avbryter lek eller passivitet. Låser sej mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet. Berörd, rädd.
Annonser

One thought on “Stings MH

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s